Auteursarchief: acvpolitielimburg

Over acvpolitielimburg

blog van acv politie provincie limburg

ACV Politie protesteert

Op 31 mei 2016 verzamelden duizenden militanten en leden van ACV Openbare Diensten in Brussel om er hun ongenoegen te uiten tegen de regeringsmaatregelen en besparingen.

Ook ACV Politie was er van de partij. We liepen echter niet allemaal in het blok van de Bijzondere Korpsen mee, tal van onze militanten fungeerden als steward of maakten deel uit van het percussieteam dat voor een ritmische noot zorgde tijdens de manifestatie.

Militanten en leden van het NSPV (Nationaal syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel)  kwamen ons blok versterken. Bedankt collega’s!

pol4

Sensibiliseringscampagne Zware Beroepen

Vandaag (9 mei 2016) stelden een aantal militanten van ACV Openbare Diensten / Bijzondere Korpsen (Defensie, Brandweer en Politie) een infotent op aan het Noordstation in Brussel. Ze spraken er de voorbijgangers aan om hen te informeren over de notie Zware Beroepen. Tal van passanten toonden hun sympathie en wilden hun mening graag kwijt voor de camera.

Overheidsvakbonden protesteren bij minister van Pensioenen

Zoals we in een eerder bericht al lieten weten, zakten op woensdag, 13 april 2016 heel wat militanten van ACV Openbare Diensten af naar Brussel, om er onze secretaris bij te staan voor en tijdens het onderhoud bij de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine. Deze actie gebeurde in gemeenschappelijk front, maar zoals je op de foto’s kan zien, kleurde de Karmelietenstraat toch vooral groen!
Tijdens het contact met de minister kwamen de volgende punten naar voren:
  • De minister van Pensioenen garandeert ons dat er geen vermindering zal zijn van het pensioen waar het personeel in de openbare sector kan op uitzien. Dat is onder meer van belang voor de kwestie van de diplomabonificatie.
  • De voordelige pensioenbreuken worden niet zomaar stopgezet. De minister bevestigt dat dit geen budgettaire maatregel is (vandaar dat hij voor de regering ook ‘pro memorie’ is genoteerd). Wel zou de regeling worden geactualiseerd en billijker gemaakt. Deze problematiek is gekoppeld aan de kwestie van de zware beroepen die wordt behandeld in het nationaal pensioencomité. De vakbonden willen hierover voor het groot verlof duidelijkheid.
  • De sociale akkoorden inzake vervroegde uitstapregelingen worden gerespecteerd zoals die vandaag bestaan.
  • Het zogenaamde pensioen voor lichamelijke ongeschiktheid wordt niet zomaar afgeschaft. De minister wil deze kwestie onderzoeken om schrijnende situaties weg te werken. Er moet dus een behoorlijk alternatief worden uitgewerkt.
  • Voor het contractueel overheidspersoneel komt er een aanvullende pensioenregeling. Voor de federale overheid heeft de regering een budget voorzien dat zal toelaten om een degelijke regeling van ten minste 3% te concretiseren, met ruimte voor een ‘backservice’ voor de prestaties van het verleden.
Meer in het algemeen garandeert de minister van Pensioenen de vrijwaring van alle verworven rechten. Hij heeft ook heel duidelijk gezegd dat hij voor deze kwesties het sociaal overleg ten volle wil laten spelen.

Morgen worden in het nationaal pensioencomité de werkzaamheden rond de problematiek van zware beroepen verdergezet.

De vakbonden zullen nu hun leden informeren over deze elementen en de druk op de regering hoog houden. Wij zullen er ook over waken dat de minister van Pensioenen zijn engagementen nakomt. We zullen de situatie voortdurend evalueren en waar nodig verder druk uitoefenen met acties.

Syndicale actie m.b.t. de Zware Beroepen

De afgevaardigden van ACV Politie maakten van de gelegenheid gebruik om tijdens de rondgang op de werkvloer in het teken “Dag van de Ambtenaar” ook een syndicale actie met betrekking tot de Zware Beroepen te houden.

We verdeelden duizenden flyers die speciaal voor dit thema ontworpen waren. Op de voorzijde staat een cartoon, op de achterzijde staat wat meer uitleg over onze bekommernis.

01

_________________________

02

_________________________

03

_________________________

04

_________________________

05

_________________________

Deze laatste cartoon toont onze vrees dat er heel wat taken van het CALog, zoals HRM, onderhoud, koerierdiensten, … zullen uitbesteed worden aan privébedrijven of aan andere overheidsdiensten.

06